Trainen, coachen, lesgeven

Vanuit de persoonlijke leerweg die ik afleg inspireer, motiveer en doceer ik graag anderen in hun leerproces. Het praktische vloerwerk dat ik uitvoer doe ik altijd vanuit theoretische en methodische onderbouwing. Ik vat methodieken niet als dogma’s op maar als waardevolle tool om binnen de omstandigheden van de groep mensen en de vraag waar ik rondom werk in te kunnen zetten. Mijn grootste inspiratiebronnen zijn het Theater van de Onderdrukten van Agusto Boal, de pedagogiek van de onderdrukte van Paulo Freire. Ik beschik over een eerste graads onderwijsbevoegdheid en een brede ervaring in het overdragen van werkvormen en methodieken aan zowel kinderen, jongeren als volwassenen met diverse achtergronden en leerstijlen.

Foto’s archief Formaat

Theater en Taal leerkracht en coach

Bij Stichting Mooi Werk in Schiedam geef ik Theater en Taal lessen in alle klassen van het primair onderwijs (groep 1 t/m 8). Ik begeleid, doceer en coach leerkrachten zodat ook zij  dramatische werkvormen in kunnen zetten binnen lessen woordenschat, aansluitend bij de Viertakt van Verhallen. Woorden beklijven beter als leerlingen ze (fysiek) ervaren door in spelsituaties in te zetten.

Methodiek en praktijk lessen Participatief Drama

Mijn kennis over de theoretische (pedagogische) achtergrond van Participatief Drama zet ik met een rugzak vol aan muzisch-agogische werkvormen graag in binnen sociaal cultureel onderwijs. Ik geef (gast)lessen binnen opleidingen zoals Social Work en kunstvakopleidingen (theaterscholen, docent drama). Studenten leren werkvormen die ze binnen hun eigen praktijk in kunnen zetten én worden in deze lessen uitgedaagd om eigen vraagstukken in beeld te brengen en bespreekbaar te maken.

Vraaggerichte workshops en teamtraining

Participatief drama brengt beweging in dilemma’s en vraagstukken op een actieve, creatieve en speelse manier. De werkvormen en pedagogische houding creëren vertrouwen en verbinding in groepen en zijn een manier om helder in beeld te brengen wat er speelt, daar collectief op te reflecteren en verandering te onderzoeken. Wilt u met een groep verder komen in een urgent vraagstuk? Neem CONTACT op om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn!