Theateratelier 

Een theateratelier is een veilige ruimte waar een groep deelnemers vraagstukken waar zij in hun dagelijkse realiteit mee te maken hebben in beeld brengt. Met de inzet van een Theateratelier vindt er versterking van het netwerk plaats, persoonlijke groei, bewustwording van de eigen identiteit en het vertrouwen om nieuwe stappen te zetten in de toekomst en de eigen positie te verbeteren. De inzet van een Theateratelier draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van leven en zorgt voor positieverbetering van (groepen) mensen die in een kwetsbare positie zitten.

Foto archief Formaat

Opzet

Opzet van een proces (duur tussen de 8 a 20 dagdelen):
– kennismaken
– vertrouwen bouwen
– van beeld naar scene – via beelden theater situaties uitspelen
– forumtheater scenes maken
– scenes uitwerken tot een performance
– performance en dialoogbijeenkomst – met achterban en betrokkenen in gesprek rondom de scenes
– evaluatie en afronding (en evt. doorstart naar een volgende cyclus)

Meer weten?

Theaterateliers kunnen uitgevoerd en opgezet worden in onder andere buurten (Huizen van de Wijk), bij zorginstellingen, in onderwijs, bij welzijnsorganisaties e.a. Het is mogelijk om een groep te starten en van daaruit onderwerpen te inventariseren, het is ook mogelijk om thema gericht te werken. Voor meer informatie over de mogelijkheden neem contact op!

Voorbeelden

Rozenburg in Dialoog  

In Rozenburg organiseer ik samen met welzijnsorganisatie DIA wekelijkse workshops. Vanuit zowel oude Rozenburgers als nieuwkomers/statushouders horen we dat veel mensen eenzaamheid ervaren. In een serie bijeenkomsten delen we persoonlijke verhalen over wanneer je je verbonden voelde, in welke omstandigheden je je eenzaam voelt, wat je doet om in contact te komen en te blijven en hoe we hierin verantwoordelijk voor elkaar zijn. Statushouders die net in Rozenburg zijn werken samen met oudere Rozenburgers die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten. We sluiten de bijeenkomsten af met een openbare bijeenkomst waarin we met beelden, korte scenes, verhalen, gedichten en muziek met een bredere groep Rozenburg al deze vragen onderzoeken. 
In samenspraak met de groep, de welzijnswerkers en bewoners kiezen we na deze serie een ander onderwerp dat leeft waarna we een gelijksoortig traject ingaan.  

Theateratelier Bloemhof

Wekelijks komen we met een groep bewoners uit Bloemhof en omstreken bijeen. De deelnemers hebben voor het merendeel ervaring met de psychiatrie. In de groep delen we verhalen, zetten die in beeld en onderzoeken we de beweging van het reëelbeeld naar het ideaalbeeld.  Periodiek (ongeveer elk half jaar) maken we een performance die we inzetten om met een breder publiek de dialoog te voeren. Zo spelen we scenes die gaan over de afname van bedden in de crisisopvang en de toename die de groep merkt aan zelfmoordpogingen. Hoe en waar vind je de hulp die je nodig hebt als je in verwarde toestand raakt? We hebben het over eenzaamheid en spelen over o.a. de stemmen in je hoofd die je tegen houden om contact aan te gaan. Zware, moeilijke onderwerpen raken we aan met een grote dosis plezier, humor en verbeeldingskracht. Zodat we het samen beter kunnen dragen.

Studio Maia

Studio Maia is een beweging van Rotterdamse vrouwen. Vrouwen die voor zichzelf en de ander opkomen. Vrouwen die elkaar helpen groeien en leren van en met elkaar. In Feijenoord, Crooswijk en Schiebroek heb ik  Formaat samen met de lokale welzijnsorganisatie Studio Maia groepen opgezet. We starten heel laagdrempelig met een gezamenlijk ontbijt en simpele werkvormen om kennis te maken en aan vertrouwen te bouwen. Stapje voor stapje gaan we de vloer op, en hebben het over onze dagelijkse dingen. Aan de eerste voorstelling die we maken wil eigenlijk niemand mee doen “ik schaam me omdat ik de taal niet goed spreek”. Uiteindelijk staat er een prachtige groep met openheid de sterren van de hemel te spelen. “Ik durfde echt niet, maar Thamar zei dat ik het kon. Toen heb ik toch mee gedaan, ik kon haar toch niet in de steek laten. Nu ben ik super trots op ons en sta ik zoveel sterker”