Over Thamar

Als jongere ervaarde ik hoe bevrijdend theater spelen is en de verbindende kracht die ontstaat als je samen naar een voorstelling toe werkt. Op de Toneelacademie Maastricht leerde ik het ambacht van theater maken. Ik wilde de wereld in om het theater te maken dat mij raakte.
Via (circus-)theater projecten in Nicaragua, Suriname en nog een paar tussenstops kwam ik in Rotterdam terecht bij Formaat, Werkplaats voor Participatief Drama. Daar verdiepte ik me in de methodieken van het Theater van de Onderdrukten en ontdekte de kracht van beelden, theater, dialoog om nodige veranderingsprocessen in gang te zetten. Ik werd geraakt door de onderliggende ethiek en pedagogiek van Paulo Freire en Augusto Boal, omarmde en internaliseerde deze en leerde een breed scala aan werkvormen toepassen.

Foto Kleis Kemperman

Expertise

Ik heb inmiddels een behoorlijke expertise in het creëren van een veilige ruimte waar persoonlijke narratieven gedeeld worden. Zodat we kunnen kijken naar het collectieve verhaal over sociaal maatschappelijke vraagstukken als “Hoe creëren we meer verbondenheid en minder eenzaamheid?”,  “Hoe zorgen we voor meer gelijke kansen?” “Het armoede en schulden vraagstuk in Rotterdam is groot, wat is er nodig zodat mensen minder geldzorgen hebben?” “Welke stappen gaan we zetten in de energie transitie?”

Gelijkwaardigheid, menselijkheid, nieuwsgierigheid

Ik ga de vloer op vanuit gelijkwaardigheid, menselijkheid en oprechte nieuwsgierigheid. Ik geniet van het wederkerig leerproces en het stimuleren van zelf oplossend vermogen door kritische bevraging. Mijn kracht ligt in het onbevooroordeeld luisteren en reageren op dat wat er uit een groep komt. Ik ben open, oprecht nieuwsgierig, energiek, bevlogen, gedreven, zelfstandig, een teamspeler en soms enigszins grenzeloos. Als facilitator ben ik gericht op het naar boven halen van de aanwezige kennis in de groep, denk daarbij niet in doelgroepen maar in brongroepen. Ik stimuleer tot onderzoek en verzamel bottum-up informatie om aan te pakken wat aangepakt moet worden. Met het theater dat ik maak formuleren we gezamenlijk een artistiek antwoord op een maatschappelijke vraag. Met als resultaat een nieuwe kijk op de werkelijkheid, nieuwe maatschappelijke verbindingen en bewuste verandering.

"Thamar stuurt dat wat erop haar af komt en zet daarin haar kennis in zonder je te forceren"

Deelnemer Theateratelier Bloemhof